Vyberte stránku

Miláčku, svítíš jak baterka

Miláčku, kdes byl včera v noci?

Miláčku, co je ti? 

Mluv se mnou, miláčku…

Miláčku, pleteš si pojmy

Miláčku, ty a já

špatně se mi z toho usíná

Slábne to, miláčku, pomalu

Neboj se, zvykneš si, 

zvykneš si, miláčku

Miláčku, přijeď, než umřu strachy

Miláčku, vrať se, 

sjedem to znova.